• ARAÇ VE KREDİ BİLGİLERİ
 • KİŞİ BİLGİLERİ
 • SONUÇ
TL

KREDİ TÜRÜ

KREDİ TUTARI
3.000
750.000
VADE
3
60
FAİZ ORANI
%0
AYLIK TAKSİT
TUTARI

TL

KREDİ KORUMA SİGORTASI
DAHİL TUTAR

TL

KREDİ KORUMA VE ARAÇ DEĞER
KORUMA SİGORTASI DAHİL TUTAR

TL

KREDİ TAHSİS TUTARI: TL

GERİ ÖDEME TUTARI: TL

*Geri ödeme tutarına sigorta prim tutarı dahil değildir.
Yukarıdaki hesaplamalar TEB Cetelem’in baz faiz oranları ve takribi sigorta prim tutarları üzerinden yapılmaktadır. Avantajlı faiz oranları için yetkili satıcılarımıza danışabilirsiniz. Başvuru yapılabilecek maksimum kredi anapara ve vadeler, aracın fatura bedeli üzerinden 400.000 TL ve altında ise %70 ve 48 ay, 400.001 TL - 800.000 TL arasında ise %50 ve 36 ay, 800.001 TL – 1.200.000 TL arasında ise fatura tutarının %30 ve 24 ay, 1.200.001 TL - 2.000.000 TL arasında ise %20 ve 12 aydır. Araç fatura bedeli 2.000.000 TL üstü araçlar için bireysel kredi kullanılamaz. Kredilerde vade kuralları hususi amaçlı başvuruları kapsamakta olup, başvuru yapılabilecek maksimum kredi tutarına ilişkin kurallar hususi amaçlı binek araçların finansmanında geçerlidir. 48 ay üstü vade yalnızca tüzel başvurular için geçerlidir.

KREDİ TÜRÜ

AYLIK TAKSİT TUTARI
500
250.000
VADE
3
60
FAİZ ORANI
%0
KREDİ
TUTARI

TL

KREDİ KORUMA SİGORTASI
DAHİL TUTAR

TL

KREDİ KORUMA VE ARAÇ DEĞER
KORUMA SİGORTASI DAHİL TUTAR

TL

KREDİ TAHSİS TUTARI: TL

GERİ ÖDEME TUTARI: TL

*Geri ödeme tutarına sigorta prim tutarı dahil değildir.
Yukarıdaki hesaplamalar TEB Cetelem’in baz faiz oranları ve takribi sigorta prim tutarları üzerinden yapılmaktadır. Avantajlı faiz oranları için yetkili satıcılarımıza danışabilirsiniz. Başvuru yapılabilecek maksimum kredi anapara ve vadeler, aracın fatura bedeli üzerinden 400.000 TL ve altında ise %70 ve 48 ay, 400.001 TL - 800.000 TL arasında ise %50 ve 36 ay, 800.001 TL – 1.200.000 TL arasında ise fatura tutarının %30 ve 24 ay, 1.200.001 TL - 2.000.000 TL arasında ise %20 ve 12 aydır. Araç fatura bedeli 2.000.000 TL üstü araçlar için bireysel kredi kullanılamaz. Kredilerde vade kuralları hususi amaçlı başvuruları kapsamakta olup, başvuru yapılabilecek maksimum kredi tutarına ilişkin kurallar hususi amaçlı binek araçların finansmanında geçerlidir. 48 ay üstü vade yalnızca tüzel başvurular için geçerlidir.

TL
AY

*Ön başvurunuzun devam edebilmesi için girdiğiniz bilgiler seçtiğiniz yetkili satıcı ile paylaşılacaktır.

PSA Finans finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

TEB FİNANSMAN A.Ş
Gayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş/İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 0680097102
İstanbul Ticaret Sicil No:335617
Tel: 0212 355 20 00 Fax: 0216 636 39 00
Mersis No: 0068009710200025
www.tebcetelem.com.tr

  KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerinizin korunması BNP Paribas Grubu için önemlidir; bu nedenle BNP Paribas Grubu bu konuda tüm Grup için geçerli olan temel ilkeler benimsemiştir. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin TEB Finansman A.Ş. (“Biz”) tarafından korunmasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri sunar.

  Bizler, “veri sorumlusu” sıfatıyla, faaliyetlerimizle ilgili kişisel verilerinizin toplanmasından ve işlenmesinden sorumluyuz. Bu aydınlatma metninin amacı; sizin hakkınızda hangi verileri topladığımız, bu verileri hangi sebeplerle kullandığımız ve paylaştığımız, verileri ne kadar süre ile saklayacağımız, haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi vermektedir.

  1. Sizin Hakkınızdaki Hangi Kişisel Verileri Kullanıyoruz?

  Kişisel verilerinizi, faaliyetlerimiz çerçevesinde gerekli olduğu ölçüde ve kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri elde etmek için topluyor ve kullanıyoruz. Sizinle ilgili çeşitli kişisel veriler toplayabiliriz. Bunların başlıcaları kimlik bilgileri (ör: ad, TC kimlik veya pasaport numarası, doğum yeri ve tarihi, uyruk, cinsiyet, fotoğraf), iletişim bilgileri (ör: posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası), ailevi durum (ör : medeni durumu), vergi durumu (ör : vergi kimlik numarası, vergi mükellefiyeti), eğitim ve çalışma durumu (ör : öğrenim seviyesi, çalışma hayatı, işveren adı, gelir), bankacılık, finansal ve işlem verisi (ör :banka hesap bilgileri, malvarlığı, kredi geçmişi, borçlar ve giderler), alışkanlık ve tercihleriniz ile ilgili veriler, ürünlerimiz ve hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olan bankacılık, finansal ve işlem verileri, Bizimle internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya sayfalarımız, toplantı, çağrı, sohbet (chat), e-posta, görüşme, telefon konuşması vb. etkileşimlerinizden elde ettiğimiz veriler ve bazı sigorta sözleşmelerinin hazırlanmasında ihtiyaç halinde sağlık verileri. Yasal zorunluluk olmadıkça ırk veya etnik kökeniniz, siyasi görüşünüz, dinî veya felsefî inancınız, sendika üyeliğiniz, genetik verileriniz veya cinsel hayatınıza ait kişisel verileriniz asla sorulmayacaktır.

  2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

  Kişisel verilerinizi bankacılık düzenlemeleri ve finansal düzenlemelere uyum, müşterini tanı ilkeleri, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi, yetkili bir kamu makamının ya da adli makamın resmi talebine cevap verme, kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi, yaptırımlar ve ambargolara ilişkin mevzuata uyum sağlama ve vergi kaçakçılığı ile mücadele ve vergi kontrolünün ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi çok sayıdaki yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uymak amacıyla işliyoruz. Ayrıca kişisel verilerinizi bir sözleşme akdetmek veya sözleşmeyi ifa etmek için, ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirmek ve geliştirmek, size destek vermek ve taleplerinizi karşılamak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek, sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, finansmanı için kredi başvurusunda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcıları, distribütörleri veya ithalatçılarının sizlere daha yeni, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaları, müşterilerin bağlılığının kurulması ve arttırılması, sunulan ürünler arasında çapraz satış faaliyetleri gerçekleştirilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yönetilmesi, size bir hizmet veya ürünü sunup sunmayacağımızı veya hangi şartlarla sunabileceğimizi değerlendirmek amacıyla kullanıyoruz. Kişisel verilerinizi risk yönetimimizi iyileştirmek, altyapı yönetimi, iş sürekliliği ve Bilgi Teknolojileri güvenliği de dahil olmak üzere Bilgi Teknolojileri yönetimi, işlemlerin ispatı, sahteciliği önleme, çağrı Merkezimize ait telefon aramalarını kaydederek personelimizi eğitmek, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi vb. meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işliyoruz.

  3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Ediniyoruz?

  Kişisel verileriniz Bizim tarafımızdan sizlerin beyanlarınız üzerine, finansmanı için kredi başvurusunda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcıları ve distribütörlerinden, internet sitelerimiz, çağrı merkezi vb. gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde Bizimle kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır.

  4. Kişisel Verilerinizi Kiminle Paylaşırız?

  Yukarıda sayılan amaçları yerine getirmek için kişisel verileriniz yalnızca; Türk Ekonomi Bankası A.Ş. de dahil olmak üzere BNP Paribas Grubunun yurt içi ve yurt dışındaki tüm şirketleri, gerekli olduğu kapsamda Bizim adımıza hizmet veren tedarikçiler, finansmanı için kredi başvurusunda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcıları, distribütörleri, ithalatçıları, finansman işlemleri hizmet ortaklarımız ve ortak marka çalışması içinde olduğumuz ticari işbirliği ortaklarımızla, talep halinde ve yasaların izin verdiği ölçüde mali veya adli makamlar, devlet kurumları veya kamu organları, avukatlar, noterler veya denetçiler gibi yasayla düzenlenmiş faaliyette bulunan uzmanlarla paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

  5. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre ile Saklayacağız?

  Kişisel verilerinizi yürürlükteki kanun ve düzenlemelere riayet edilmesi ve ayrıca hesapların usulüne uygun şekilde tutulması, müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırma ve yasal iddia ve taleplere karşılık verilebilmesi gibi operasyonel gereksinimlerimize uygun süre boyunca saklayacağız. Örneğin, müşteri bilgilerinin çoğunluğu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini takiben son defter kaydının yapıldığı yılın bitiminden itibaren 10 yıllık süre boyunca tutulur. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesini öngören bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  6. Haklarınız Neler ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Bize başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu 11. madde kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Eğer yukarıdaki haklarınızı kullanmak isterseniz, talebinizi lütfen TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabına [tebfinansman@hs03.kep.tr] ya da [kvkktalepyonetimi@tebcetelem.com.tr] hesabına gönderiniz. Başvuru için isterseniz internet sitemizde yer alan hak kullanım formunu da kullanabilirsiniz. Başvuru yaparken kimlik tespiti amacıyla kimlik belgenizin bir kopyasını göndermenizi rica ederiz. Yapacağınız başvurulara mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  KİŞİSEL VERİLERİN EDİNİLMESİ, İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASI İLE İLGİLİ RIZA:

  Bu aydınlatma bildirimi kapsamında Kurumunuz tarafından tarafıma ait her türlü kişisel verinin tarafımdan veya üçüncü kişi ve kurumlardan temin edilmesine, bu verilerin işlenmesine ve Kurumunuzun bu aydınlatma bildiriminde belirtilen amaçlarla yurt içinde ve yurt dışındaki grup şirketleri ve diğer taraflarla paylaşmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.